Få den bedste hjælp til familien hos en psykolog

30 september 2019
admin

Vi oplever alle sammen eksistentielle og personlige kriser på et tidspunkt i løbet af livet. Og mange børn og unge oplever i løbet af barndommen eller ungdommen at blive ramt af en psykisk lidelse eller tilstand, som nødvendiggør terapi. Det helt store problem opstår, når et enkelt familiemedlems problematikker får lov at dominere hele familielivet, således at der sker en skævvridning i dette. Det kan føre til alvorlige psykiske skader på familien som helhed såvel som på de øvrige medlemmer individuelt.

Hvilken psykolog i Odense er god til familieterapi og parterapi?

Hvis du har brug for hjælp til at få dit familieliv eller dit kærlighedsforhold på ret køl igen, kan du med fordel opsøge autoriseret psykolog Jens Henrik Thormann. Jens Henrik Thormann er uddannet Cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, videreuddannet i Psykoanalytisk Psykoterapi og undervejs i en videreuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi.

Det faglige og professionelle niveau hos Jens Henrik Thormann er således højt – og erfaringen lang og særdeles brugbar. Jens Henrik Thormann har blandt andet arbejdet inden for områder så som psykologisk behandling og ledelsesarbejde på et behandlingshjem rådgivning og konsulterende arbejde i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, pædagogiske miljøer omkring børn med udviklingsforstyrrelser og blandingsdiagnoser, specialskoler, intern skole på behandlingshjem og opholdssteder og diverse afdelinger for børn og psykiatriske patienter på større hospitaler.

Der ud over har Jens Henrik Thormann i sin private praksis gennem mange år arbejdet med supervision af plejefamilier og opholdssteder samt psykoanalytisk / eksistentialistisk psykoterapi og kognitiv terapi. Du, din partner og jeres eventuelle børn er således i særdeles gode og sikre hænder hos Jens Henrik Thormann, som med sikkerhed kan hjælpe jer til en holdbar familie situation gennem udredning af de dynamikker, som eksisterer i jeres indbyrdes forhold.

Du kan læse meget mere om parterapi og familieterapi samt terapeutisk behandling for børn og unge på http://www.psykologpraksis-odense.dk/