Hjælp til den samspilsramte familie hos en autoriseret psykolog

04 marts 2020
Astrid Pedersen

Når man går fra at være blot to mennesker til pludselig at være en familie, tager hverdagen pludselig fart. Det kan virke enormt presset fra den ene dag til den anden at skulle se ud over egen næsetip og at være forpligtet til at varetage andres behov før éns egne.

Mange forældre bliver ganske overraskede over hvor megen arbejde der ligger i det at skulle være far eller mor – især hvis der er flere småfolk i familien. Og har slås eller flere af børnene med problemer i form af eksempelvis ADHD, indlærings vanskeligheder, manglende sociale færdigheder, autisme eller måske en kombination af flere mentale lidelser, kan det smitte af på hele familien.

Når et af børnene fylder meget i kraft af sine vanskeligheder, kan de andre børn hurtigt komme til at føle sig fortrængte og forsømte. Som en konsekvens heraf kan de risikere at udvikle egne lidelser eller problematikker – og så er der endnu mere fo de stakkels forældre at overkomme. Et sådant scenarie repræsenterer en ganske urimelig belastning af en familie, som ellers burde være ganske velfungerende. Og ind imellem kan det være nødvendigt med en hjælpende hånd fra professionel side for at få hele familie maskineriet på rette spor igen.

Få hjælp til familie terapi hos en autoriseret psykolog

Hvis du føler, at du selv og din familie er ved at bukke under for det enorme pres, som udgøres af et eller flere belastede børn og en familie dynamik som er gået fløjten, kan du med fordel opsøge en autoriseret psykolog. Hos en autoriseret psykolog med speciale inden for familie terapi kan du og resten af familiens medlemmer få professionel hjælp til at klare skærene og samtidig styrke familiens samtidige sammenhængskraft.

Er du bosat i Odense eller omegn, kan du med fordel vælge autoriseret psykolog Jens Henrik Thormann som din psykolog – læs mere på http://www.psykologpraksis-odense.dk/